123[ مجموع 22 اس ام اس ]

1384 | اس ام اس تنهایی

4
امتیاز دهید
آدم ها برای هم سنگ تمام میگذارند.اما نه وقتی که میانشان هستی.....آنجا که در میان خاک خوابیدی"سنگ تمام"را میگذارند و میروند.
ارسال شده توسط : Solgi

830 | اس ام اس تنهایی

3
امتیاز دهید

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد

یک بار قسمت کردم ، چندین برابر شد . . .
ارسال شده توسط : jamshid2013

828 | اس ام اس تنهایی

9
امتیاز دهید
داروخانه هم میداند که زخم هایم زیاد است که بقیه پولمان را چسب زخم می دهد!!!
ارسال شده توسط : jamshid2013

637 | اس ام اس تنهایی

2
امتیاز دهید

از آنسوی تنهایی
از آنسوی بغض
از آنسوی باران
کسی صدایم میکند؛
تو بگو
بروم یا بمانم ؟! ....

ارسال شده توسط : forever90

480 | اس ام اس تنهایی

2
امتیاز دهید
در حسرت دیدار تو ام گفتم تا بدانی / از من تا تو صد سال راه است و جدایی / حال شب است و غم و "تنهایی" / افسوس که نیست برایمان هیچ راه وصالی
ارسال شده توسط : مدیر سایت

479 | اس ام اس تنهایی

4
امتیاز دهید
وفای اشک را نازم که در شبهای "تنهایی" ، گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم .
ارسال شده توسط : مدیر سایت

478 | اس ام اس تنهایی

2
امتیاز دهید
باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست ، ساختم با درد"تنهایی" مگر تقدیر چیست ؟
ارسال شده توسط : مدیر سایت

477 | اس ام اس تنهایی

3
امتیاز دهید
من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران ، تو به اندازه "تنهایی" من شاد بمان
ارسال شده توسط : مدیر سایت

476 | اس ام اس تنهایی

4
امتیاز دهید
تورا به یاد آن روز ، تورا به یاد گلبرگ های خشک آن روز خشکیده ، تورا به روز اول بار دیدنت ، تورا به اولین نگاه عاشقانه ، تورا به یاد باران روز نیامده ات ، تورا به "تنهایی" روز رفتنت ، تورا به باران روز برگشتنت ، تنهایم مگذار دیگر
ارسال شده توسط : مدیر سایت

475 | اس ام اس تنهایی

2
امتیاز دهید
آنگاه که "تنهایی" تو را می آزارد ، به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده !
ارسال شده توسط : مدیر سایت
123[ مجموع 22 اس ام اس ]