12[ مجموع 16 اس ام اس ]

1629 | اس ام اس خیانت

16
امتیاز دهید
بازی قشنگی بود ...

اما ما قشنگ بازی نکردیم ....

قبول کن که هردو باختیم ....

من که "همه" را به تو فروختم ...

و تو که مرا به "هیـــــــــــــــــــچ "فروختی..
ارسال شده توسط : samanebs

1627 | اس ام اس خیانت

10
امتیاز دهید
دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم....
ارسال شده توسط : samanebs

462 | اس ام اس خیانت

3
امتیاز دهید
تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد ...

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکست و

از سادگی خیانت
ارسال شده توسط : مدیر سایت

461 | اس ام اس خیانت

2
امتیاز دهید

بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان آسمان عشق به ماه من حسد کردند

بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید
ارسال شده توسط : مدیر سایت

460 | اس ام اس خیانت

2
امتیاز دهید

هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .
ارسال شده توسط : مدیر سایت

459 | اس ام اس خیانت

1
امتیاز دهید
بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند
ارسال شده توسط : مدیر سایت

458 | اس ام اس خیانت

1
امتیاز دهید
کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود ، کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود .
ارسال شده توسط : مدیر سایت

457 | اس ام اس خیانت

4
امتیاز دهید
اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! (شکسپیر)
ارسال شده توسط : مدیر سایت

456 | اس ام اس خیانت

2
امتیاز دهید

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خيانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..
ارسال شده توسط : مدیر سایت

455 | اس ام اس خیانت

3
امتیاز دهید
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ....
ارسال شده توسط : مدیر سایت
12[ مجموع 16 اس ام اس ]