1[ مجموع 8 اس ام اس ]

549 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
خدایا
من اگر بد کنم
تو را بنده های خوب بسیار است
اما تو اگر مدارا نکنی
من را خدای دیگر کجاست ؟
ارسال شده توسط : مدیر سایت

548 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
یا رب رو سیاهم مکنی / محتاج گدا و پادشاهم مکنی
مو سیه ام کردی به رحمت خویش / با موی سپید رو سیاهم مکنی
ارسال شده توسط : مدیر سایت

547 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا رهایی
خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهر سایی
خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خود نمایی
ارسال شده توسط : مدیر سایت

546 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
از پنجره ی روزگار به درخت عمر که مینگرم / خوشتر از یاد خداوند ثمری نیست
ارسال شده توسط : مدیر سایت

545 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
مطمئن باش ، حرفهایت هرچند تکراری باشد
یکی هست که به آنها گوش میدهد آن کسی نیست جز خدا
ارسال شده توسط : مدیر سایت

544 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
این روزها چه روزهای با عظمتی است؛ موسی به طور می رود و فاطمه به خانه علی، ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه، محمد با علی به غدیر و حسین با تمام هستیش به کربلا!
روز عرفه و عید قربان مبارک.
ارسال شده توسط : مدیر سایت

543 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
هرچه حضرت امام حسین ع دردعای عارفانه عرفه اش ازخدا طلبید ارزانی گل وجودتان.التماس دعا.
ارسال شده توسط : مدیر سایت

542 | اس ام اس روز عرفه

0
امتیاز دهید
این روزها چه روزهای باعظمتی است،
موسی به طور می رود،
فاطمه(س) به خانه علی(ع)،
ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه،
محمد(ص) با علی(ع) به غدیر،
و حســــــــــــین(ع) با تمام هستیش به کربلا...
التماس دعا
ارسال شده توسط : مدیر سایت
1[ مجموع 8 اس ام اس ]