1[ مجموع 7 اس ام اس ]

586 | اس ام اس روز مادر

2
امتیاز دهید
تقدیم به بهترین

گل های بهشت سایبانت مادر
یک دسته ستاره ارمغانت مادر
غیر تو کسی چشم به راهم باشد
قربان نگاه مهربانت مادر
ارسال شده توسط : مدیر سایت

585 | اس ام اس روز مادر

2
امتیاز دهید
شرمنــــده می کنــــد فرزند را، دعای خیــــر مــــادر در کنـــــج خانـــــه سالمنـــــــدان..
ارسال شده توسط : مدیر سایت

584 | اس ام اس روز مادر

2
امتیاز دهید
فقط یه مادر خودش تا چند وقت غذای چند روز پیش رو میخوره،ولی هر دفعه واسه بچش غذای تازه درست کنه.

به سلامتی تمامی مادران دنیا
ارسال شده توسط : مدیر سایت

583 | اس ام اس روز مادر

0
امتیاز دهید
بهترین سلام را درخوشکل ترین کادوی آرزو پیچیده وبابرچسب سلامت به آدرس زیباترین گل بهاری تقدیم وجود نازنینت می کنم.
روز زن مبارک
ارسال شده توسط : مدیر سایت

582 | اس ام اس روز مادر

1
امتیاز دهید
خداوندا عزیزم راتویاری کن
پناهش باش ودر حقش توکاری کن
الهی هر چه میخواهدنصیبش کن
خدایا برلبش لبخندجاری کن
روز مادر مبارک!!!!!!!!!
ارسال شده توسط : مدیر سایت

581 | اس ام اس روز مادر

1
امتیاز دهید
صدای خنده ی مادرم ، حتی غم هایم را هم می خنداند !
ارسال شده توسط : مدیر سایت

580 | اس ام اس روز مادر

1
امتیاز دهید
من بــــــدهکار تــــــوأم
ای مــــــــــــادر....
همــــــه جانی که ب مــــــن بخشیدی!
لحظاتی ک برای امن من جنــــــگیدی!
و بــــــدهکار تــــــوأم
عمــــــرت را
روز هایی ک ز من رنجیــــــدی،
اشکــــــ ها دزدیــــــدی
و ب من خنــــــدیــــــدی!
من بــــــدهکار تــــــوأم مــــــــــــادر!
ارسال شده توسط : مدیر سایت
1[ مجموع 7 اس ام اس ]