12[ مجموع 13 اس ام اس ]

435 | اس ام اس صبح به بخیر

5
امتیاز دهید
به لحظه هاي "بي" توبودن سلام ميكنم
به سينه ام دلي هست به نام ميكنم
تمام ميشود اين فاصله ها بي گمان
به لحظه هاي "با "تو بودن سلام ميكنم
ارسال شده توسط : مدیر سایت

434 | اس ام اس صبح به بخیر

6
امتیاز دهید
سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟
ارسال شده توسط : مدیر سایت

433 | اس ام اس صبح به بخیر

5
امتیاز دهید
سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شيدا
سلام بر تو كه خوابي سلام بر تو كه رويا
سلام شعر فريبا سلام دلبر زيبا
سلام راوي غم ها سلام عاشق شيدا
ارسال شده توسط : مدیر سایت

432 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!
ارسال شده توسط : مدیر سایت

431 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
سلام
صبحت زيبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟
ارسال شده توسط : مدیر سایت

430 | اس ام اس صبح به بخیر

6
امتیاز دهید
سلام من
به غنچه ای كه صبحدم
به خنده باز می شود
ارسال شده توسط : مدیر سایت

429 | اس ام اس صبح به بخیر

5
امتیاز دهید
سلام بهونه قشنگ من براي زندگي
آره بازم منم همون بهونه هميشگي
فدايه مهربونيات چه ميکني با سرنوشت
دلم برات تنگ شده بود اين نامه و واست نوشت
ارسال شده توسط : مدیر سایت

428 | اس ام اس صبح به بخیر

5
امتیاز دهید
سلام ،
ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم
يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟
ما منتظريم !
ارسال شده توسط : مدیر سایت

427 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.
ارسال شده توسط : مدیر سایت

426 | اس ام اس صبح به بخیر

5
امتیاز دهید
سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست
سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست
ارسال شده توسط : مدیر سایت
12[ مجموع 13 اس ام اس ]