12[ مجموع 13 اس ام اس ]

425 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
كه در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
ارسال شده توسط : مدیر سایت

424 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
سلام من
به پیچكی كه صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی كران دراز می شود
ارسال شده توسط : مدیر سایت

423 | اس ام اس صبح به بخیر

4
امتیاز دهید
به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .
ارسال شده توسط : مدیر سایت
12[ مجموع 13 اس ام اس ]