123[ مجموع 30 اس ام اس ]

1533 | اس ام اس عاشقانه غمگین

18
امتیاز دهید
انگار جمعه به دنیا امده ام .دل به هر کی میبندم تعطیل است...
ارسال شده توسط : پژمان

1529 | اس ام اس عاشقانه غمگین

6
امتیاز دهید

☆● ☆● ☆● ☆● ☆● ☆● ☆● ☆● ☆
تنهایی،
شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اام
گاهی لباسِ برگ می‌پوشد گاهی لباسِ برف
ااما، همیشه هست!!!
ارسال شده توسط : moji

1528 | اس ام اس عاشقانه غمگین

2
امتیاز دهید
سهم “من” از “تو”
عشق نیست ،
ذوق نیست ،
اشتیاق نیست ،
همان دلتنگی بی پایانی است
که روزها دیوانه ام می کند.
ارسال شده توسط : moji

1516 | اس ام اس عاشقانه غمگین

5
امتیاز دهید
بهتر است روی پای خود بمیری؛
تا روی زانوهایت زندگی کنی...
ارسال شده توسط : صحرا19

1417 | اس ام اس عاشقانه غمگین

7
امتیاز دهید
می آیی در "وا" میشود...
میروی در "بسته" میشود...
میبینی در هم "وابسته" میشود!
ارسال شده توسط : اسیه

1355 | اس ام اس عاشقانه غمگین

5
امتیاز دهید
گـاهــی نمـی دانــی
از دسـت داده ای ..
یـــا
از دسـت رفـــتـه ای…
ارسال شده توسط : borosly

1352 | اس ام اس عاشقانه غمگین

6
امتیاز دهید

شنیده بودم “پا” ، “قلب دوم” است …

اماباور نداشتم !

تا آن زمان که فهمیدم

وقتی دل ماندن ندارم

پای ایستادن هم نیست.
ارسال شده توسط : borosly

1181 | اس ام اس عاشقانه غمگین

7
امتیاز دهید
خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله
"تنهام نذار من بی تو نمیتونم"
چه غروری شکسته شده؛ به خاطر دوست داشتنت
خیلی ساده ازش بگذری و بری..
ارسال شده توسط : neggy

1114 | اس ام اس عاشقانه غمگین

8
امتیاز دهید
گاهے سکــــــــوت ، همان دروغ است !

کمـــے شیک تر، روشنفکــرانـه تر

و با مسئولیت کمتر !
ارسال شده توسط : rami24

1062 | اس ام اس عاشقانه غمگین

7
امتیاز دهید
مـــن در میـــان مردمــی هستـــم
که باورشــان نمیشــود تنهایــــم
میگوینـــد خوش بحالــت که خوشـحالی
نمی داننـــد دلیـــل شــاد بودنـم بـــاج به آنهـاست
برای دوست داشتن مــــــــن....
ارسال شده توسط : nazie-mahdi
123[ مجموع 30 اس ام اس ]