12345[ مجموع 45 اس ام اس ]

322 | اس ام اس فلسفی

0
امتیاز دهید
داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟ . شامفورت
ارسال شده توسط : مدیر سایت

321 | اس ام اس فلسفی

0
امتیاز دهید
ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر
ارسال شده توسط : مدیر سایت

320 | اس ام اس فلسفی

0
امتیاز دهید
هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم . اُرد بزرگ
ارسال شده توسط : مدیر سایت

319 | اس ام اس فلسفی

0
امتیاز دهید
اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان
ارسال شده توسط : مدیر سایت

318 | اس ام اس فلسفی

0
امتیاز دهید
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)
ارسال شده توسط : مدیر سایت
12345[ مجموع 45 اس ام اس ]