1[ مجموع 3 اس ام اس ]

602 | اس ام اس نوروز

1
امتیاز دهید
><(((>
><(((>
><(((>
من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.
سال نو مبارک
ارسال شده توسط : مدیر سایت

601 | اس ام اس نوروز

1
امتیاز دهید
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
********سال نو مبارک********
ارسال شده توسط : مدیر سایت

600 | اس ام اس نوروز

2
امتیاز دهید
بهار ثانیه ثانیه میرسد.واینجا کیست که به اندازه تمتم شکوفه های بهاری دوستت دارد.سال نو مبارک باد............
ارسال شده توسط : مدیر سایت
1[ مجموع 3 اس ام اس ]