1234[ مجموع 35 اس ام اس ]

1555 | پـَـ نـَـ پـَـ

20
امتیاز دهید

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﺸﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ!
ﮔﻔﺘﻢ : ﭖ .....
ﮔﻔﺖ : ﮔﻤﺸﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﻋﻮﺿﯽ !! ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﯾﺎﺩ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﭘﻨﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪ
ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ : ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﭖ. ﻥ .ﭖ !! ﻣﺘﺮﯼ؟؟.
ﮔﻔﺘﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺭررررر
ارسال شده توسط : ma.m_1990

1515 | پـَـ نـَـ پـَـ

10
امتیاز دهید
به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام
میگه منظورت پرادو ,رونیز ایناست دیگه
گفتم پ ن پ منظورم تراکتور کامیونه
ارسال شده توسط : kiumars

1514 | پـَـ نـَـ پـَـ

12
امتیاز دهید
یه روز داشتم به تلویزیون نگاه میکردم مادر بزرگم اومد.
کانال رو عوض کرد گفت داری نگاه میکنی
گفتم پ ن پ داشتم گرمش میکردم تا شما بیاید
ارسال شده توسط : kiumars

1472 | پـَـ نـَـ پـَـ

6
امتیاز دهید
دوستم پریده تو استخر داد میزنه میگه شنـــا کنم ؟
میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ بزار اهنگ تـایتـانیک بزارم آروم غرق شو..!
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1471 | پـَـ نـَـ پـَـ

12
امتیاز دهید
با دوستم رازِ بقا میدیدیم بهم میگه:شیرایِ نَر همشون صورتاشون مو داره !!!
گفتم: پـَـَـ نــه پـَـَــــ فقط اونائی که عضو پایگاه مقاومت بسیج جنگلن اینطورین
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1470 | پـَـ نـَـ پـَـ

5
امتیاز دهید
رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟
گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کنم!
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1469 | پـَـ نـَـ پـَـ

7
امتیاز دهید
با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیر وایسادیم. دوستم میگه:شیرِ؟
میگم:پَــــ نَ پَــــ… گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!!!!
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1468 | پـَـ نـَـ پـَـ

8
امتیاز دهید
تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنیا اومده به دستیار میگم چاقو رو بده میگه میخوای بند نافو ببری؟
پـَـَـ نَ پـَـَــــ میخوام رقص چاقو کنم از مامان بچه شاباش بگیرم!!
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1467 | پـَـ نـَـ پـَـ

3
امتیاز دهید
جارو دستم بود داشتم می رفتم اتاقمو جارو بزنم … عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟
پـَـــ نــه پـَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت هشت هری پاترو بسازیم
ارسال شده توسط : مهسا سیدی

1466 | پـَـ نـَـ پـَـ

5
امتیاز دهید
پسره به دوستش میگه:GF همون دوست دختره؟!؟! دوستش
میگه پـَـــ نــه پـَـــ مخفف گوجه فرنگیه
ارسال شده توسط : مهسا سیدی
1234[ مجموع 35 اس ام اس ]