12...99100101[ مجموع 1009 اس ام اس ]

53 | اس ام اس تیکه دار

7
امتیاز دهید
سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند
ارسال شده توسط : مدیر سایت

52 | اس ام اس تیکه دار

5
امتیاز دهید
جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!
تو از سنگم کمتری؟؟
ارسال شده توسط : مدیر سایت

51 | اس ام اس تیکه دار

8
امتیاز دهید
می خواهم گیاه خوار شوم از دستت....بس که مرا خر فرض کردی!!!
ارسال شده توسط : مدیر سایت

50 | اس ام اس تیکه دار

3
امتیاز دهید
سیگارت را
با او
روشن
کن
تکلیفت را
با من
ارسال شده توسط : مدیر سایت

49 | اس ام اس تیکه دار

3
امتیاز دهید
زنگ زدند ! رفتگر محله بود ! گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود
ارسال شده توسط : مدیر سایت

48 | اس ام اس تیکه دار

5
امتیاز دهید
این بار تو بگو
دوستت دارم
آسمان را گفته ام به زمین نیاید
ارسال شده توسط : مدیر سایت

46 | اس ام اس تیکه دار

3
امتیاز دهید
نشسته ام....
کجا؟
...کنار همان چاهی که تو برایم کندی....
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم
ارسال شده توسط : مدیر سایت

45 | اس ام اس تیکه دار

3
امتیاز دهید
گریه" تر "میکنه
باید مهربان "تر" میشدی
گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز
ارسال شده توسط : مدیر سایت

44 | اس ام اس تیکه دار

8
امتیاز دهید
فکر میکردم تو همدردی!
ولی نه!
تو هم دردی
ارسال شده توسط : مدیر سایت
12...99100101[ مجموع 1009 اس ام اس ]