تعرفه مکالمات تالیا

تعرفه مکالمات سیم کارت تالیا مطابق جدول زیر می باشد :

مکالمه  واحد تعرفه مکالمه (ریال)  
ساعات اوج مصرف ساعات غیر اوج
استانی با (تالیا ، همراه اول ، تلفن ثابت) دقیقه 670 536
بین استانی با (تالیا ، همراه اول ، تلفن ثابت) دقیقه 1139 804
از تالیا به سایر اپراتورها دقیقه 936 936


ساعات اوج مصرف (Peak) :
از ساعت ۸ الي ۲۱

ساعات غير اوج (Off Peak) : از ساعت ۲۱ الي ۸، جمعه و روزهاي تعطيل

پیامک فارسی انگلیسی
تعرفه (ریال) 160 160

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :