توشه همراه

 

بسته های توشه همراه

ویژه کلیه مشترکین دائمی و اعتباری

الف) شرح سرویس:

* بسته های توشه همراه یک بسته ترکیبی شامل مکالمه و پیامک (درون اپراتوری) و اینترنت با حجم و ارزش مشخص به شرح جدول ذیل به مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول ارائه می شود. این طرح از نهم بهمن ماه (۰۹/۱۱/۹۱) آغاز و تا پایان اسفند سال ۹۱ ادامه می یابد.

اینترنت
(مگا بایت)

پیامک درون اپراتوری انگلیسی و فارسی (عدد)

مکالمه درون اپراتوری (دقیقه)

هزینه فعالسازی (ریال)

بسته

 

۴۰

۴۰

۴۰

۲۰۰۰۰

روزانه

دائمی

۱۴۰

۱۴۰

۱۴۰

۷۰۰۰۰

هفتگی

۳۰

۳۰

۳۰

۲۰۰۰۰

روزانه

اعتباری

۱۰۵

۱۰۵

۱۰۵

۷۰۰۰۰

هفتگی


ب) درگاه ارتباطی:

درگاه ارتباطی بسته های توشه همراه کدهای دستوری USSD به شرح ذیل می باشند:

 

USSD

اعلام وضعیت بسته

۳۵۰#*۱۱۱*

فعالسازی بسته روزانه

۳۵۱#*۱۱۱*

فعالسازی بسته هفتگی

۳۵۲#*۱۱۱*

راهنما بسته ها

۳۵۹#*۱۱۱*

 

مشترکین می توانند جهت دریافت اطلاعات مربوط به بسته های توشه همراه دستور #۳۵*۱۱۱* را ارسال و یا مستقیما کدهای زیر را وارد نمایند.

 

ج) فعال‏سازی بسته ها:

* بسته های توشه همراه از طریق کدهای دستوری USSD ارسال شده توسط مشترکین، فعال می شوند. درصورت تقاضای مشترک برای خرید بسته جدید توشه همراه، وجود بسته های قبلی توشه همراه به مشترک اعلام و در صورت تایید مشترک، بسته جدید برای ایشان فعال می گردد. برای مثال مشترک دارای بسته روزانه بوده و درعین حال تقاضای فعالسازی بسته هفتگی می نماید.

* مشترکین می­توانند از طریق سامانه جامع خدمات USSD و با ارسال دستور #۳۵۹*۱۱۱*، راهنمای بسته ها را دریافت نمایند.

ه) شرایط طرح:

۱. هنگام ارسال دستور USSD جهت فعالسازی هریک از بسته ها ،ابتدا از مشترک تاییدیه کسر مبلغ هزینه فعالسازی بسته اخذ می شود.

۲. مشترک درصورت دریافت هر یک از بسته های مذکور، تنها در صورتی می تواند نسبت به فعالسازی مجدد همان بسته اقدام نماید که زمان بسته قبلی به اتمام رسیده باشد.

۳. شایان ذکر است مشترک امکان فعالسازی همزمان دو بسته از دو نوع متفاوت را دارد. (برای مثال بسته روزانه و هفتگی)

۴. در خصوص همزمانی فعال بودن چندین بسته ، امکان استفاده از بسته بصورت موازی برای مشترک وجود دارد و اولویت مصرف با بسته ای می باشد که تاریخ انقضای آن زودتر می باشد.(برای مثال همزمان فعال شدن بسته های طلایی اینترنت و توشه همراه)

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :