ریز مکالمات ایرانسل

كلیه مشتركین سیم كارت های اعتباری می توانند در صورت نیاز به دریافت ریز مكالمات ایرانسل خود، با در دست داشتن اصل مدرك شناسایی (كارت ملی) خود به یكی از مراكز خدمات ایرانسل مراجعه کرده و پس از احراز هویت، با پر نمودن فرم مربوطه پرینت ریز مكالمات سیم‌كارت خود را دریافت نمایند.

 

تعرفه ارائه ریز مكالمات برای مشتركین اعتباری مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر برگ می باشد. همچنین مبلغ ۰۰۰‚۳ ریال برای كپی کردن اطلاعات بر روی CD اخذ خواهد شد.

 

"  ریز مکالمات ایرانسل  "

" ریز مکالمات همراه اول "

" ریز مکالمات تلفن ثابت "

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :