سرویس های چتر اضطراری همراه اول

 

معرفی سرویس

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس­هایچتر اضطراری مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد.

کد میانبر مجموعه سرویس­های چتر اضطراری #26*111* می­باشد. این سرویس­ها عبارتند از:

۱. مکالمه اضطراری: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند.

* در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد #26*111* از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان با شماره های همراه اول و تلفن ثابت، دریافت نماید.

* مهلت استفاده از این پنج دقیقه تا یک روزخواهد بود.

 

۲. درخواست تماس: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند.

* در شرایط اضطراری با ارسال کد *۱۱۱*۲۶۲# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید.

* این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.

 

۳. درخواست شارژ: مشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند.

* در شرایط اضطراری با ارسال کد *۱۱۱*۲۶۳# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید

* مبلغ این شارژ ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می­دهد تا با ارسال عدد ۱ انتقال ۱۰۰۰ تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد ۲ درخواست را رد کند.

* درصورت تایید مشترک انتقال­دهنده شارژ، مبلغ ۱۰۰۰ تومان به حساب وی منظور می­شود، و با کسر ۴۰ تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ ۹۶۰ تومان به اعتبار شما انتقال خواهد یافت.

 

قوانین و شرایط کلی

شرایط عمومی و محدودیت­های سرویس­ها در جدول زیر ارائه شده است:

سرویس

 

شرایط برخورداری از سرویس

محدودیت ها

مکالمه اضطراری

 • مشترکین فعال با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان
 • حداکثر ۱ بار استفاده در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار
 • حداکثر ۱ بار استفاده در فاصله زمانی ۳۰ روز

درخواست تماس

 • مشترکین فعال با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان
 • مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
 • مشترکین با شرایط قطع دو طرفه
 •  ارسال حداکثر ۵ درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار

درخواست شارژ

 • مشترکین فعال با اعتبار کمتر از ۲۰ تومان
 • مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
 • مشترکین با شرایط قطع دوطرفه
 •  ارسال حداکثر ۵ درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار

 

سرویس های چتر اضطراری همراه اول

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :