فهرست طلایی ایرانسل

فهرست طلایی: برای مشترکین سیم کارت دائـمی و اعـتبـاری

 

مشترکین سیم کارت دائمی و اعتباری می توانند با استفاده از سرویس « فهرست طلایی ایرانسل » هزینه مکالمات خود راکاهش دهند.

برای ایجاد فهرست طلایی ویژه خود تنها کافیست 5 شماره ایرانسل را به دلخواه انتخاب کرده و در «فهرست طلایی» وارد کنید. از آن پس با استفاده از این سرویس، هزینه تمامی تماسهای تلفنی با این 5 شماره ثبت شده، با 10 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد!

به یاد داشته باشید که تنها شماره های ایرانسل را می توانید در این فهرست وارد نمایید.

 

نحوه ثبت نام:

پس از راه اندازی این سرویس، مشترکین ایرانسل می توانند برای ثبت، حذف و یا مشاهده شماره در این فهرست، دستورالعمل های موجود در جدول زیر را از طریق منوی کدهای دستوری (USSD) وارد نموده و دنبال کنند. برای ثبت و یا اضافه نمودن شماره به «فهرست طلایی»، شماره را به صورت "xxxxxxxxx093"وارد کنید.

 

سیم کارت دائمی

ثبت در "فهرست طلایی"

*130*3*4*1*شماره#[YES/OK]

حذف از "فهرست طلایی"

*130*3*4*2*شماره#[YES/OK]

مشاهده شماره های "فهرست طلایی"

*130*3*4*3#

 

سیم کارت اعتباری

ثبت در "فهرست طلایی"

*140*3*4*1*شماره#[YES/OK]

حذف از "فهرست طلایی"

*140*3*4*2*شماره#[YES/OK]

مشاهده شماره های "فهرست طلایی"

*140*3*4*3#

 

همچنین می توانید با مراجعه به یکی از توزیع کنندگان مجازایرانسل، فهرست ویژه خود را ایجاد کرده و شماره های موردنظرتان را در آن ثبت کنید.

 

تعرفه های این سرویس:

برای هریک از شماره هایی که در «فهرست طلایی» ثبت می نمایید، مبلغی بابت «هزینه ثبت شماره» در صورتحساب بعدی مشترکین سیم کارت دائمی درج شده و یا از اعـتبـار مـکالـمـه مـشترکـین سـیم کـارت اعـتبـاری کسر می شود.

به هنگام استفاده از سرویس رومینگ، هزینه تماس با شماره های مندرج در «فهرست طلایی» مانند شماره های عادی خواهد بود؛ به عبارتی نرخ تعرفه این تماسها برابر با تعرفه تماس با دیگر شماره ها محاسبه می گردد.

 

شرح هزینه ها تعرفه

ثبت در "فهرست طلایی"

هر شماره 4000 ريال (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض)

حذف از "فهرست طلایی"

رایگان

مشاهده شماره های "فهرست طلایی"

رایگان

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :