نحوه تعویض سیم کارت معیوب تالیا

 

نحوه تعویض سیم کارت معیوب، سوخته و مفقود تالیا :

مشترکین جهت تعویض سیم کارت اعتباری خود به دلایل؛ مشکل شبکه، سوختن سیم کارت، مفقود شدن و مورد سرقت قرار گرفتن می توانند با در دست داشتن سند سیم کارت اعتباری تالیا، کارت ملی عکس دار و صلح نامه(در صورتی که مراجعه کننده صاحب سند نباشد) به یکی از فروشگاههای تالیا ویا مراکز خدمات مشتریان تالیا مراجعه می نماید.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :