نحوه فعال سازی سیم کارت تالیا

پس از تکمیل ثبت نام (اخذ امضاء مشترک بر روی نسخه چاپی سند سیم کارت تالیا ) سیم کارت اعتباری تالیا توسط دفتر مربوطه از طریق پرتال تالیا فعال می گردد. سپس با انجام اولین تماس از سیم کارت اعتباری تالیا، امکان دریافت تماس در شبکه نیز برای سیم کارت اعتباری تالیا فراهم می گردد .

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :