نحوه فعال سازی پیام تصویری تالیا

1. جهت استفاده از این خدمات، گوشی شما باید دارای قابلیت MMS باشد.
2. تنظیمات پیام چندرسانه ای که توسط تالیا بصورت پیامک ارسال می شودمی بایست بر روی گوشی شما ذخیره شده باشد.
3. ارسال درخواست برای فعال سازی پیام چند رسانه ای (MMS): جهت ثبت نام و ارسال درخواست استفاده از سرویس پیام چندرسانه ای (MMS)، به يكي از فروشگاههای تالیا و یا مراکز خدمات تالیا (دفاتر پیشخوان دولت) مراجعه كنيد. فرم ثبت نام و فعال سازی سرویس پیام چند رسانه ای را به طور کامل پر کنید. و آن را به همراه کپی کارت ملی خود ، به فروشنده تحویل دهید.
■ این سرویس به زودی در شبکه تالیا ارائه خواهد شد.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :