پشتیبانی همراه اول

شماره های تماس با مرکز خدمات مشترکین همراه اول برای تمامی مشترکین سیم کارت های دائمی و اعتباری این اپراتور شماره های 9990 و  09129990 میباشد. 

از طریق خطوط همراه اول شماره 9990 و از طریق سایر خطوط شماره 09129990 را شماره گیری نمایید.

پشتیبانی همراه اول

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :