بازی آنلاین تیله بازی

تیله بازی از پشت کامپیوتر...


روش بازی ( دستورالعمل ) :
سعی کنید تیله های رقیب را از با استفاده از ماوس و پرتاب تیله های خود به آن ها، بیرون کنید

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :