بازی آنلاین مهد ایران

دراین بازی شما باید معمای جدول ها را حل کنید تا بتوانید با جایزه ای که دریافت می کنید به ساخت ایران باستان بپردازید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با ماوس سنگهای همشکل کنار هم را به سمت یکدیگر بکشید تا معما حل شود در مراحل بالاتر دینامیت و ... به کمک شما می آیند تا در زمان مشخص بتوانید بازی را تمام کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :