بازی آنلاین ارباب جنگ II


در این بازی از امپراطوری خود با ساختن برج های دفاع و سایر مواردی که در بازی هست، دفاع کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس قسمت های مختلف را انتخاب کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :