بازی آنلاین اسپوکیز


یک بازی زیبا به سبک بازی های حذف توپ های همرنگ..

روش بازی ( دستورالعمل ) :
به کمک راهنمای ابتدای بازی باید رنگ های مشابه را در کنار هم قرار دهید تا حذف شوند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :