بازی آنلاین ایستگاه آتش نشانی

در این بازی شما به عنوان فرمانده یک ایستگاه آتش نشانی کار می کنید. با توجه به نوع آتش سوزی ماشین های مناسب را برای اطفای حریق به ماموریت بفرستید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
عملیات خاموش کردن آتش را به دقت رهبری کنید تا در کمترین زمان ممکن ماموریت با موفقیت انجام شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :