بازی آنلاین باب قاتل

در این بازی به دشمنان خود در فضایی زمستانی شلیک کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس و کلیک چپ می توانید شلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :