بازی آنلاین تاس مغول

یک نوع بازی صفحه ای معروف...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس، تاس بریزید و قسمت های مختلف صفحه را انتخاب کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :