بازی آنلاین تانک

آیا می توانید تانک حریف را نشانه گیری کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با جهت های چپ و راست روی کیبورد می توانید زاویه ی پرتاب توپ توسط تانک و با جهت بالا و پایین می توانید قدرت پرتاب را کم و زیاد کنید. کلید "space" نیز برای شلیک توپ استفاده می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :