بازی آنلاین تزئین کیک

در بازی تزئین کیک شما در نقش یک قناد هستید که باید یک کیک تولد را برای یک جشن تولد آماده کنید. شما باید این کیک را به زیباترین شیوه ای که می توانید تزئین کنید و آن را برای جشن تولد آماده کنید.

دستورالعمل:

از وسایلی که در اختیار دارید استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :