بازی آنلاین تست ماشین

ایا می خواید قبل از این که ماشین ها روانه بازار بشن، شما اونا رو تست کنید؟ پس بازی تست ماشین رو از دست ندید. در این ماشین باید ماشین ها را تست کنید که راننده ها در برخورد با موانع از ماشین پرتاب نشوند.

دستورالعمل:

سعی کنید زاویه ها را طوری انتخاب کنید که راننده از ماشین به بیرون پرتاب نشود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :