بازی آنلاین توپ دیوانه

در این بازی شما باید توپ را داخل دروازه طرف مقابل بیاندازید. شما هم می توانید این بازی را دو نفره انجام دهید و با هم مسابقه دهید و هم می توانید بصورت یک نفره و تنها بازی کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
برای بازی یک نفره از فلش های چپ و راست و بالا استفاده میشود و در بازی دو نفره از فلش های چپ و راست و بالا و دکمه های W - A - D استفاده می شود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :