بازی آنلاین تک تیرانداز

آماده ی روبرو شدن با تک تیراندازها باشید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
اشاره گر ماوس رو بر روی دشمنان گرفته و با فشردن کلیک چپ به آن ها تیراندازی کنید...

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :