بازی آنلاین تیراندازی مافیا

کامیون را در راه رسیدن به مقصد پشتیبانی کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با ماوس می توانید تیراندازی کنید. با "Space" اسلحه خود را پر کنید. با "Z" نارنجک بیندازید و با "X" از کامیون روغن بریزید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :