بازی آنلاین جام جهانی هدزنی


با ضربه سر توپ را به زمین حریف بکوبید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
برای بازی دو نفره Start Multiplayer را انتخاب کنید. نفر اول با کلیدهای جهت و نفر دوم با کلیدهای W , A , S , D حرکت می کند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :