بازی آنلاین جنگ برای گلورتون ها

در جنگ گلورتون ها هم می توانید با دوستتان بجنگید و هم با کامپیوتر...


روش بازی ( دستورالعمل ) :
در بازی به صورت دو نفره، نفر اول با کلیدهای جهت کیبورد حرکت می کند و با کلیدهای عدد 0 , 1 , 2 در سمت راست کیبورد فن می زند.
نفر دوم نیز با کلیدهای A , W , S , D حرکت می کند و با J , K , Shift فن می زند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :