بازی آنلاین جنگ جهانی

یک بازی استراتژیک و میهج که در آن باید تمام محدوده ی نقشه را قلمروی خودتان کنید...


روش بازی ( دستورالعمل ) :
در نوبت بازی خودتان با کلیک روی قوای خودی و بعد کلیک روی منطقه هدف دشمن که در همسایگی شما است می توانید به آنها حمله کنید، اگر شانس قوای شما بیشتر باشد محدوده دشمن را تصرف خواهید کرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :