بازی آنلاین حمله تک تیرانداز

دشمنان را از راه دور نشانه گیری کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از "Space" می توانید از دوربین اسلحه خود استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :