بازی آنلاین درها

شما در خانه ای گیر افتاده اید! راه بیرون رفتن از خانه را پیدا کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس و کلیک کردن روی اشیاء شما می توانید این بازی مهیج را پیش ببرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :