بازی آنلاین دفاع از قلعه


توی این بازی باید بتونید با کشتن دشمن ها و خرید لوازم جنگی از قلعه تون محافظت کنید تا به دست دشمن نیفته. هرچه دشمن بیشتری رو بکشید و پول بیشتری به دست بیارید می تونید وسایل جنگی بیشتری بخرید. البته باید محل جایگذاری وسایل رو هم خوب بلد باشید تا بتونید دشمن ها رو نابود کنید....

روش بازی ( دستورالعمل ) :
قبل از شروع بازی، برایتان یک آموزش ساده داده خواهد شد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :