بازی آنلاین روز خونین

در این بازی تفنگی آنلاین، دقت و تمرکز نقش بسیار زیادی در انجام بازی دارد. در مدت 1 دقیقه باید تا می توانید آدم های عبوری را هدف قرار دهید. انتخاب نوع تفنگ نقش زیادی در انجام بازی دارد.توجه نمایید با کشتن هر نفر ، به میزان فرصت خود خواهید افزود....

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با کلید های 1 و 2 و 3 نوع تفنگ را مشخص کنید و با موس تیراندازی نمایید...

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :