بازی آنلاین سیم

در سری بازی های سیم شما باید با پیدا کردن شغل و انجام کارهای دیگر زندگی را اداره کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با ماوس روی قسمت های بازی می توان کلیک و انتخاب کرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :