بازی آنلاین شکار حیوانات

تو جنگل با استفاده از تیرکمون به سمت پرندگان تیر پرتاب کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
از کلید "Space" برای تیراندازی و از کلیدهای جهت کیبورد برای جا به جایی و نشانه گیری استفاده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :