بازی آنلاین شکار مرغابی

با شکار 25 مرغابی از روی قایق دنیا را نجات دهید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس و کلیک چپ آن می توانید مرغابی ها را نشانه گرفته و شکار کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :