بازی آنلاین شکار گربه

تیراندازی به گربه ها را با تیرکمان تجربه کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس و کلیک چپ و فشردن آن می توانید گربه ها را هدف گرفته و شکار کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :