بازی آنلاین ضربه سریع

این بازی شبیه بازی "نون بیار کباب ببر" ایرانی است که دارای قوانینی است.

روش بازی ( دستورالعمل ) :
در ابتدای بازی می توانید یک نفره یا دو نفره بودن بازی را انتخاب کنید. در بازی یک نفره با کلیدهای Z , X بازی کنید. در بازی دو نفره نفر چپ با Z , X و نفر راست با O , P بازی می کند.

شیوه ی بازی بدین شکل است که شما باید به دست حریف ضربه بزنید و موقعی که حریف ضربه می زند به موقع دست خود را بکشید. اگر موفق به ضربه شدید ضربه ی بعدی را نیز شما باید بزنید و گرنه نوبت حریف است. با پر کردن کادر بالای دست حریف شما برنده اید.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :