بازی آنلاین غذا سازی

در بازی غذا سازی ابتدا یک تصویر به شما نشان داده می شود و سپس شما باید طبق آن تصویر غذاها را در جایی که در تصویر مشاهده کرده اید قرار دهید بدون این یکی از آنها را غلط جایگذاری کنید. یادسپاری مکان غذاها خیلی سخته، اما همونطور که در عکس بازی نیز مشاهده می کنید یکی از کاربران سایت تونسته تمام غذاها رو درست بچینه.

دستورالعمل:

کنترل بازی با استفاده از موس انجام می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :