بازی آنلاین فرار از زندان

بازی زیبایی که در آن نقش یک زندانی را دارید و باید بدون اینکه دیده شوید باید از زندان فرار کنید! به محض اینکه زیر نور چراغ قرار بگیرید و یا نگهبان شما را ببیند به سلول خود بر می گردید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از کلیدهای W , S , A , D حرکت کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :