بازی آنلاین فرار اسب

در این بازی معما گونه و پر رمز و راز باید اسب را فراری بدهید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
باید به دقت جستجو نموده و آیتم های مورد نیاز را جمع آوری نموده و با حل رمز و راز بازی به فرار اسب کمک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :