بازی آنلاین فرار مستربین

در این بازی مستربین در خانه گیر افتاده است و شما باید با پیدا کردن سرنخ ها او را در گریز از خانه یاری کنید...


روش بازی ( دستورالعمل ) :

با استفاده از ماوس می توانید سرنخ را پیدا کنید. برای بیرون آمدن از حالت زوم روی اشیاء روی فلشی که با آمدن بالای نوار آبی رنگ ظاهر می شود کلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :