بازی آنلاین فرار موفقیت آمیز

شما در یک اتاق گیر افتاده اید. با کشف رازهای بازی، راه بیرون رفتن از این اتاق را پیدا کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس و کلیک روی آیتم های بازی می توانید بازی کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :